🔹 Unitsky String Transport technology: Vývoj v roce 2022 | Development in 2022

Rok 2022 byl z mého pohledu spolumajitele technologie SkyWay společnosti Unitsky String Technologies naprosto fantastický. Od roku 2016, kdy sleduji vývoj naší společnosti, se událo mnoho zásadních momentů a bylo dosaženo významných úspěchů, které nás posouvají na špici v oblasti inovací celého dopravního odvětví. Z plánů na papíře a v počítači jsme se za několik let dostali do fáze realizace komerčních projektů v praxi u konkrétních zákazníků. V roce 2022 se naplnily sny, kterým jsme dlouhá léta věřili a které jsme svými financemi podporovali (viz video) 👉

Ve videu lze mezi několika jmenovanými projekty vidět také Indonésii – čtvrtou nejlidnatější zemí s více než čtvrt miliardou obyvatel. Zde je spolupráce navázaná velmi úzce a dopravní systém Unitsky String Technology (SkyWay) bude postupně implementován po celé zemi. Pro více než sedmnáct tisíc ostrovů v seizmicky aktivní oblasti je naše technologie odolávající vysokým magnitudám zemětřesení velmi vhodná.

Propojení největších ostrovů Sumatry a Jávy patří k již zveřejněným komerčním projektům v Indonésii. Stejně tak i dopravní řešení pro hlavní město Jakartu. Vzhledem k množství výhod naší technologie jak v oblasti ekonomiky, tak i bezpečnosti a efektivity, vítá Indonésie strunovou dopravní technologii SkyWay s otevřenou náručí.

Odkaz na jeden z článků v místních médiích > najdete zde <

V roce 2022 technologie SkyWay začala dobývat svět

Po letech vývoje, zdokonalování, zkoušek a certifikací nadzemní dopravní technologie SkyWay bylo dosaženo podmínek pro realizaci prvních komerčních projektů. Na tento okamžik již několik let čekali klienti z celého světa, kteří procesy certifikace technologie sledovali se stejným zájmem, jako my, spolumajitelé a investoři.

V předchozím videu nás zakladatel společnosti seznámil blíže s některými ze započatých projektů. Ve zprávě naší společnosti vydané koncem roku 2022 se dočteme následující:

👉 Plná verze zprávy v AJ | Full version of the report 👈

Aktuální fáze komerčních projektů
 • 1x dokončená dokumentace, započaly konstrukční práce
 • 2x realizace studie proveditelnosti
 • 17x uzavřené smlouvy
 • 30 a více projektů v 10 regionech světa – vyjednávání kontraktů o studii proveditelnosti

Plány pro roky 2023 – 2024

 • 2023
  realizované komerční projekty v minimálním počtu 10 a celková délka tratí minimálně 100 Km
 • 2023
  dosažení samofinancování společnosti Unitsky String Technologies Inc. z prostředků získaných za výstavbu komerčních dopravních komplexů uST
 • 2024
  uvedení do provozu prvních komerčních tratí
 • 2024
  uzavření první smlouvy na vysokorychlostní (500 Km/h) komerční trať a infrastrukturní komplex

Co plyne ze zveřejněných plánů

1️⃣ Pro nás, investory a spolumajitele, se jedná o potvrzení, že naše společnost může začít v nejbližší době začít vyplácet podíly na zisku (dividendy), případně zorganizovat v pořadí již třetí vlnu zpětného odkupu podílů od minoritních podílníků. Mluvíme zde tedy o možnostech kapitalizace, neboli získání finančních prostředků z našich investic.

2️⃣ Druhá zásadní informace, která vyplývá ze zveřejněných plánů, znamená pravděpodobné ukončení prodeje startupových podílů

společnosti minoritním investorům prostřednictvím crowdfundingu. Jakmile totiž společnost přejde na samofinancování díky komerčním projektům, nebude již potřebovat získávat prostředky od investorů tímto pro ni velmi drahým způsobem.

Existuje samozřejmě možnost souběžného financování vstupu na trh společnosti UST Inc. z prostředků investorů i z plateb klientů za komerční projekty. Musíme však nyní všichni počítat s variantou, že výhodný nákup majetkových podílů s obrovským diskontem oproti emisní hodnotě podílů při vstupu na veřejnou burzu (IPO) může být kdykoliv ukončen.

Noví investoři mají nyní velkou výhodu

Vstupují do projektu v závěrečných fázích rozvoje, kdy už není pochyb o úspěchu. My, před sedmi či osmi léty jsme museli uvěřit myšlence, projektu, snu. Oni si již mohou technologii osobně vyzkoušet a radovat se z mezinárodních úspěchů a významných zakázek naší společnosti.

Vlastnit svůj podíl může úplně každý – minimální investice je jen 50 USD, což je okolo 1.200 Kč. Každý, kdo chápe, co se nyní ve světě odehrává a co se děje s hodnotou našich peněz a úspor má možnost ochránit a zhodnotit to, co mu ještě zbývá. Toto je jedna z mála vzácných příležitostí, jak získat za malý vklad vysoký výnos – minimálně 15-ti násobek.

Více o zhodnocení jednotlivých balíčků podílů dle ceny a diskontu se dozvíte 👉 na této stránce 👈