🔹 Za rok 2022 byla SkyWay / Unitsky String Technologies poprvé v zisku. Kdy můžeme očekávat první dividendy?

Pro mnohé z investorů, kteří financujeme vstup strunové dopravní technologie Anatolie Unitského na veřejný trh, to jsou již dlouhé roky podpory naší společnosti. Investiční fond SWC, který pomáhá získávat finanční prostředky na vývoj, testování, certifikaci a zahájení prvních komerčních projektů, vznikl již v roce 2015.

Já osobně jsem investorem, podporovatelem a spolumajitelem této revoluční technologie, stejně jako šiřitelem této úžasné příležitosti, od roku 2016.

Na samém začátku byly naše představy z dnešního pohledu v mnoha ohledech až dětinsky naivní. Málokdo z účastníků hromadného spolufinancování (crowdfundingu) měl nějaké zkušenosti s investováním do takto rozsáhlého a významného globálního projektu. Málokdo z nás věděl, že před vstupem na veřejný trh a burzu (IPO) procházejí firmy mnohaletými fázemi startupu. Teprve když mám možnost celé roky pozorovat jednotlivé fáze rozvoje společnosti chápu a rozumím, jak velké překážky stály v cestě k úspěchu naší společnosti a že není samozřejmostí, že ho dosáhla.

kapitalovypruvodce.cz
kapitalovypruvodce.cz

Možná, kdybych už tehdy znala fáze uvedení společnosti na trh a věděla, že jen malé procento dokáže vůbec překonat „údolí smrti“ a dojít k cíli, měla bych obavy o svůj vklad a jeho zhodnocení. Dnes můžu s čistým svědomím novým spolumajitelům technologie SkyWay / uSky blahopřát, že jsou takového nebezpečí ušetřeni, a dokonce znají termín, od kterého budou přijímat pravidelné roční dividendy (podíly na zisku).

Já získám první odměnu za svoji důvěru a podporu celých devět let od prvního zakoupeného balíčku podílů. Noví spolumajitelé, kteří si podíly zakoupí v letošním roce, budou odměněni už za méně než dva roky. V letošním roce totiž mateřská společnost možná již uzavře fázi předprodeje svých majetkových podílů (viz. oficiálně ohlášené samofinancování společnosti) a první podíly na zisku vyplatí všem spolumajitelům za rok následující. Ty bude možné po uzávěrce výsledků roku 2024 vyplatit v roce 2025.

První rok v zisku byl rok 2022

Je to proto, že naší společnosti přicházejí platby (tranše) za projekty od první fáze, tedy od studie proveditelnosti. Komerční zájem o naši technologii je větší než aktuální realizační kapacity společnosti, proto jsou vybírány pouze projekty garantované na vládní úrovni a pro významné developery. Navíc skupina společností Anatolie Unitského má také další příjmy z projektů, ve kterých sama vystupuje v roli dodavatele vysoce kvalifikovaných a odborných služeb pro jiné firmy.

Vezmeme-li v úvahu, že oproti roku 2022 narostl počet započatých komerčních projektů násobně a dnes můžeme oficiálně hovořit již o několika desítkách, pak je jasné, že schopnost samofinancování naší společnosti výrazně narostla a stále stoupá.

Mateřská společnost si proto vyhradila právo neuvolnit celé množství podílů alokovaných na crowdfunding, ukončit tuto formu financování a svoje stále cennější podíly si ponechat. Ukončení prodeje startupových podílů je tedy možné prakticky kdykoliv.

Časová osa kapitalizace podílů

🔷 2015 – založení investičního fondu SWC, začátek hromadného financování (crowdfunding)

🔷 … financování vývoje, testování, certifikací, uvedení technologie na trh

🔷 2022první komerční projekty, první rok v zisku, jeho kumulace pro první výplatu dividend v roce 2025

🔷 2023 – desítky komerčních projektů, druhý rok v zisku, přechod na samofinancování, kumulace zisku pro první výplatu dividend v roce 2025

🔷 2024 – kumulace zisku pro první výplatu dividend v roce 2025.

🔷 2025 – první rok výplaty pravidelných ročních dividend, rozdělení zisku za rok 2022, 23 a 24

Příležitost na zhodnocení v krátkém čase dvou let

S uvedenými informacemi před každým novým zájemcem o podíly technologie SkyWay / uSky společnosti Unitsky String Technologies stojí příležitost na výrazné zhodnocení vložených prostředků v krátkém čase. Necelé dva roky jsou v oblasti investování opravdu kratší čas. Na druhou stranu dokáže inflace, kterou na vlastní kůži všichni zažíváme, za dva roky znehodnotit naše úspory tak výrazně, že většina z nás si ráda ještě nějakou dobu počká na zaslouženou odměnu ve formě dividend.

Investování do kvalitních společností je dnes už jen jeden z mála dostupných způsobů, jak své úspory ochránit a nadto ještě zhodnotit .