🔹 Investice do SkyWay

Možnost zakoupit majetkové podíly technologie SkyWay je díky minimální potřebné částce ve výši 50 USD / 1.100 Kč otevřena každému. A přesně to je záměrem společnosti, protože právě její drobní spolumajitelé z celého světa jsou jejími nejvlivnějšími podporovateli. Mnoho developerů a vlád, které dnes mají zájem o vybudování dopravního systému v různých zemích, se dozvědělo o SkyWay právě od jejích minoritních spoluvlastníků. Stejně tak jsou to právně oni, kdo získávají další investice na rozvoj startupu společnosti a uvedení technologie na trh prostřednictvím partnerského programu (viz Podnikání se SkyWay).

Jaká je hodnota zakoupených podílů?

Před zahájením startupové fáze byla společnost oceněna nezávislými audity na více než 400 miliard USD. Ocenění společností pro tyto účely se provádí včetně nejen ohodnocení know-how, patentů, průmyslových vzorů a kontraktů v horizontu deseti let.

Na základě tohoto ocenění bylo vydáno stejné množství podílů společnosti, každý v nominální ceně 1 USD. Toto je cena, se kterou společnost vstoupí na volný trh, emisní cena akcií při IPO. Investor, který zakoupí tyto podíly dnes v pre-IPO fázi, získává výrazný diskont, který kompenzuje neobchodovatelnost podílů na veřejném trhu, což je forma investičního rizika. S tím, jak se uvedení technologie na trh posouvá kupředu, společnost již realizuje první komerční projekty a přechází na samofinancování, klesá postupně riziko a s ním i výška diskontů, tedy sleva na každém podílu.

Jaké jsou aktuální diskonty

Aktuálně se nacházíme na začátku poslední patnácté rozvojové etapy startupu.

Nejmenší balík podílů za cenu 50 USD obsahuje 700 podílů v hodnotě 700 USD. Diskont je tedy 1:14 a jeden podíl v něm namísto 1 dolaru koupíme za 7,1 centů.

Největší balík za cenu 150.000 USD obsahuje 7.050.000 podílů v hodnotě 7.050.000 USD. Diskont je tedy 1:47 a jeden podíl v něm namísto 1 dolaru koupíme za 2 centy.

Mezi těmito možnostmi je celá škála balíků s různou cenou a tomu odpovídajícím diskontem a je možné jich zakoupit neomezený počet.

Velkou část balíků je možné pořídit také na splátky při zachování vyššího diskontu.

Výhody investování s fondem SWC


Velký diskont zajišťuje výrazné zhodnocení vložených prostředků již při vstupu na burzu.

Podíl ve velké korporaci – můžete se stát spoluvlastníkem největší dopravní korporace XXI století.

Dividendy ještě před IPO zajistí zisk z každého realizovaného projektu technologie SkyWay.

Jak probíhá investováníℹ️ Investor předává prostředky a uzavírá smlouvu o konvertibilním úvěru.

ℹ️ Investor přes SWI Inc. získává svůj podíl ve společnosti ERSSH III a stává se tak spoluvlastníkem technologie strunové dopravy.

ℹ️ Společnost UniSky Corporation zřidila GTI Inc. a vnesla do základního kapitálu duševní vlastnictví (v hodnotě 400 867 433 000$*) projektu SkyWay. GTI Inc. vydala na tuto částku vlastní podíly, které přešly k UniSky Corp. Tak má UniSky Corp právo řidit společnost GTI Inc.

*Na základě hodnocení nezávislého certifikovaného odhadce duševního vlastnictví Hold Invest Audit Consulting Company № 0-905/2 ze dne 20.05.2013, v souladu s Mezinárodními oceňovacími standardy.

ℹ️ Společnost UniSky Corporation předala 36,67% podílů GTI Inc. v podobě základního kapitálu do ERSSH III. ** Na základě tohoto základního kapitálu ERSSH III vydala své podíly, s jejichž pomoci přivádí investice.

**Počet předaných podílů je určen v investičním memorandu na stránce 8, „Definice“, „ERSS HOLDING“.

ℹ️ Prostředky investora se předávají na rozvoj projektů SkyWay a do společnosti GTI Inc.