Revoluční technologie dopravního systému SkyWay zavádí nové standardy v celém odvětví

Představte si, že žijete v časech koňských povozů a kočárů. Dozvíte se, že se někde staví zvláštní mechanizmus, po kterém se budou pohybovat velké vozy s lidmi i nákladem. Že se díky tomu změní způsob cestování i přepravy tovaru. Že už nebude zapotřebí koňské síly a všechno se mnohonásobně zrychlí. Že se doprava stane mnohem dostupnější pro veškeré sociální vrstvy…

Jakákoli technologie časem zestárne a přijde čas na pokrok. Dopravní systémy v našem světě jsou již často za hranicí toho, co nám dnešní doba umožňuje. Už více než sto let hledá lidstvo další úroveň, kam posunout zejména pozemní dopravu. Ta v současné podobě již nestačí kapacitně, zatěžuje životní prostředí, ohrožuje naši bezpečnost a omezuje rozvoj krajiny, fauny i flóry.

Technologie SkyWay má za sebou již 45 let vývoje, eliminuje nedostatky současných systémů jak v oblasti nákladů na výstavbu i provoz, zatížení životního prostředí, rychlostí implementace i v doposud nedostupných oblastech. Je přínosem pro rozvoj krajiny, vytváří podmínky pro vznik ekologických aglomerací, kam přináší potřebné energetické zdroje a sítě.

SkyWay je uváděna na trh od roku 2015 a do dnešního dne bylo naplněno 14 z 15 rozvojových etap. Financování výstavby a provozu zkušebních center, certifikací mnoha typů vozidel i provoz inženýrských kanceláří je financován také prostřednictvím fondu SWC. Jaké příležitosti s sebou nákup majetkových podílů této již komerčně úspěšné technologie přináší, se dozvíte na těchto stránkách.

Investujte do globálních super aplikací