🔹 Podnikání se SkyWay

Investiční fond SWC má za úkol získávat finanční podporu rozvoje startupu společnosti a vstup dopravní technologie na světový trh. Část majetkových podílů (15%) bylo mateřskou společností určeno na prodej drobným investorům formou crowdfundingu. Byl zvolen celosvětově nejlépe osvědčený obchodní model referenčního marketingu, ve kterém stávající klienti doporučují produkty společnosti na základě vlastní zkušenosti. Tento obchodní model je nejefektivnějším způsobem, který lze pro šíření projektu zvolit.

Kdo jsou lidé, kteří nabízejí příležitost investovat do SkyWay?

Kdo si zakoupí podíly, stává se spolumajitelem společnosti vlastnící technologii SkyWay. Pokud se klient SWC rozhodne říct o své zkušenosti jiným lidem, pomáhá získávat finance na rozvoj mateřské společnosti, dělá to ve vlastním zájmu – podporuje firmu, ve které má majetkový podíl.

Pracovat pro svoji vlastní firmu je velmi motivující. Každý spolumajitel je současně tím nejlepším ambasadorem, kterého si může firma přát. Díky doporučitelskému systému nemusí investovat mnohem vyšší částky do vlastních prodejních míst po celém světě, ani do drahé reklamy. Každý jeden spokojený klient, který šíří svoji zkušenost dál se stává Partnerem v programu investičního fondu SWC.

V roce 2017 jsem navštívila certifikační centrum SkyWay v Bělorusku

Jaké jsou odměny za získávání nových investic

Motivující bonusy a jednoduchý systém odměn umožňují každému Partnerovi SWC získávat příjem ve výši minimálně 15% z každé investice na základě jeho doporučení. Pokud se Partner rozhodne svým klientům věnovat a pomůže také jim přivádět nové investice do společnosti, získává odměny také ze struktury, která se tím vytváří.

Každý Partner SWC získává uvedené typy odměn, za svoji práci pro společnost. S objemem vlastních i partnerských investic a počtem klientů, roste počet úrovní odměn i jejich výše.

Podnikatelský model na celý život

Doporučitelem se může stát každý, bez ohledu na to, zda je zaměstnán, nebo podniká. Šířením tohoto úspěšného projektu můžeme získávat prostředky navíc ke svým běžným příjmům, nebo na své vlastní investice a zvyšování svého majetkového podílu ve společnosti. Někteří Partneři SWC pojali tuto příležitost jako budování svého vlastního podnikání, klientského kmene a sítě spolupracujících Partnerů.

S investičním fondem SWC můžete vytvořit svoji vlastní prosperující firmu. Uzavřením startupové fáze projektu a uvedením dopravní technologie SkyWay na trh nic nekončí.

Za nějaký čas již sice nebude možné zakoupit startupové pre-IPO podíly technologie tímto způsobem, protože přejde do běžné komerční fáze a podíly se již budou prodávat pouze na burze. Investiční fond SWC však bude stejnou službu získávání investic poskytovat jednotlivým komerčním projektům.

Developeři a investoři (zákazníci mateřské společnosti), kteří budou mít zájem o pomoc s profinancováním výstavby komerčních tratí SkyWay mohou využít rozsáhlou síť klientů investičního fondu SWC. Ti investováním do těchto konkrétních projektů diverzifikují své portfolio. Každý komerční projekt bude mít jinou ekonomiku a výnosnost a jiné parametry.

Začít budovat svoji vlastní firmu v rámci investičního fondu SWC je podnikatelskou příležitostí doslova na celý život. S tím, jak roste prestiž společnosti a zájem o technologii SkyWay, bude stále více zájemců o možnost investovat.

Jak vás můžu podpořit?

Seznámení se s projektem tak, aby si ho troufl nabízet, může být pro někoho překážkou. Přitom všichni kolem sebe máme spoustu lidí, kteří si zaslouží dozvědět se o této příležitosti. Jsem připravená vám pomoci, pracovat s vašimi kontakty a klienty, být vašim mentorem. Protože to je podstata úspěchu nejen v referenčním marketingu.