🔹 Komerční projekty technologie SkyWay společnosti UST Inc. v Indonésii

Unitsky String Technologies a ITS Indonesia (Intelligent Transport System Indonesia) podepsali smlouvu, na jejímž základě se pracuje na aplikaci strunové dopravní technologie ve více projektech najednou.

Nadjezd pro Jakartu

Jedním z nich je také výstavba nadjezdu v hlavním městě Indonésie. Strunová dráha v délce asi 8 km spojí stanici metra Lebak Bulus Grab s nákupním centrem Plaza Bintaro Jaya.

Pro srovnání:

  • autem tato vzdálenost se ujede asi za 25 minut,
  • autobusem asi za 50 minut
  • a cestování strunovou dopravou zabere cestujícím 3 minuty.

Prezident ITS Indonesia William Sabandar řekl:

„Spolupráce ITS Indonesia s Unitsky String Technologies Inc. posílí schopnost Indonésie využívat pokročilé technologie k řešení dopravních problémů, jako jsou například městské zácpy a nízká mobilita v příměstských oblastech. Například v Jakartě s přibližně 11 miliony obyvatel a vysokou úrovní přetížení by se technologie uST mohla integrovat se stávajícími druhy veřejné dopravy.“

Kromě toho je vybudování strunového dopravního a infrastrukturního komplexu v Jakartě prvním krokem ke zlepšení dopravní dostupnosti metropole. Výhody strunové technologie zajistí rychlejší, bezpečnější a efektivnější přepravu než silniční nebo železniční přeprava. Trasa strunových kolejnic se snáze integruje do infrastruktury města a její výstavba je díky konstrukčním prvkům a použitým materiálům ekonomickým řešením: náklady na vybudování jednoho kilometru takové trasy představují přibližně 4 % z nákladů na vybudování jednoho kilometru metra.

Díky projektu, který všichni podporujeme, bude pohyb po jedné z rušných oblastí Jakarty bezpečný, rychlý a cenově dostupný. Zvýší se úloha veřejné dopravy, v důsledku čehož bude na cestách méně aut. Hlavní město Indonésie začíná cestu k formování nového městského prostředí vytvořeného pro pohodlné sousedství lidí a technologií.

Smlouva se týká aplikace technologie uST po celé zemi. Za jeden z klíčových směrů spolupráce úřady považují možnost použití komplexů uST jako dopravního řešení pro propojení ostrovů.

Zásadně nová úroveň dopravní dostupnosti

Ostrovy Sumatra a Jáva – jeden z regionů, které zvažují použití dopravně-infrastrukturních řešení uST. Každý den průlivem oddělujícím tyto ostrovy prochází velký počet trajektů. V poslední době je však pro námořní dopravu stále obtížnější zvládnout tak velký počet autobusů, automobilů a nákladních vozidel.

Kolejnicově-strunová estakáda umístěná vysoko nad zemí nebo nad vodou nevyžaduje vytváření zemních násypů, výkopů, mostů, nadjezdů, víceúrovňových křižovatek a propustků. Taková trať může sloužit jako alternativní způsob přemístění osob nebo nákladu mezi Sumatrou a Jávou a jako spojení mezi dopravními uzly a velkými městy obou ostrovů.

Dopravní zácpy se stanou problémem včerejška

Jáva patří mezi nejlidnatější ostrovy na světě. Žije zde 145 milionů lidí. Na Sumatře je jich zhruba 58 milionů. Dopravní komplexy uST mohou zajistit přepravu do 50 000 cestujících za hodinu. Budou vyloučeny nejen dopravní zácpy, ale i dopravní nehody. Dochází k přerozdělení toku osobní dopravy. V důsledku toho se snižuje přetížení hlavních dálnic používaných k pohybu pozemní dopravy. Trať uST umožní, aby cesta z Sumatry do Javy byla rychlá, dostupná a pohodlná.

Bezprecedentní spolehlivost

Bezpečnost technologie uST je další výhodou, která je velmi aktuální pro Indonésii s vysokou seismickou aktivitou. Díky konstrukčním prvkům je kolejnicově-strunová estakáda odolná vůči zemětřesení, tsunami a povodním. Kromě toho, i když jeden nebo více středních pilířů bude poškozeno nebo zničeno, zůstane traťová struktura neporušená kvůli předpjatým strunám v konstrukci.

Nyní zástupci UST Inc. a ITS Indonesia společně pracují na vypracování několika směrů rozvoje dopravní infrastruktury regionu. Podle prezidenta ITS Indonesia Williama Sabandara spolupráce s Unitsky String Technologies Inc. rozšíří možnosti Indonésie využívat inteligentní dopravní technologie.

Připomeňme, že kromě dopravních programů UST Inc. realizuje s vládou země projekt „Vision of Indonesia 2045“, jehož cílem je zlepšení ekonomiky.

Zaregitrujte si svůj účet pro nákup podílů strunové dopravní technologie již od 50 USD >ZDE <