🔹Unitsky Group: Projekty uSky (SkyWay) leden 2024

Jaké jsou to projekty? Jaké jsou to tratě? Jaký mají účel? Ve které etapě se nachází?

Pracujeme na projektech v Indii, Indonésii, Africe, Dominikánské republice.

V současné době máme zhruba sto projektů v různých fázích rozpracování, v různých fázích vyjednávání. Jsou projekty, na základě kterých jsou podepsány určité rámcové dohody nebo dohody na projektování.

V první řadě velmi aktivně rozvíjíme projekty v Indii. Z mého pohledu je Indie zemí, ve které lidé budou již brzy využívat náš dopravní systém. Nyní se požadavky spustily jako lavina. Poté, co nás navštívil ministr dopravy, poté, co naše zastoupení v Indii začalo velmi aktivně pracovat, jsou lidé ochotni platit za lístky, magistráty a vládní orgány chtějí rozvíjet dopravní složku.

Dominikánská republika. Čekáme jen na rozhodnutí, je tam soukromá firma, je tam velmi výhodný komerční projekt. Jsou podepsány dokumenty a vlastně čekáme na zahájení prací.

RTA v Dubaji má o nás velký zájem, není to žádné tajemství. Podepsali jsme memorandum o záměru a aktivně ho posouváme na další úroveň. Máme i problémy, které však úspěšně překonáváme.

Indonésie je zemí, kde je strunová doprava jedinou alternativou. Spolupracujeme s mnoha městy, nejen s Jakartou. To všechno jsou země, kde se vlastně dostáváme do cílové rovinky, nebo už jsme tam.

Navíc je o nás obrovský zájem jak v Brazílii, tak v Mexiku a v USA.

Dá se očekávat, že v příštím roce začneme stavět v těchto regionech?

Samozřejmě, o tom není třeba ani diskutovat. Ale stavět začneme tehdy, jakmile bude dokončeno projektování. Začneme hned, jakmile se to stane.

Jakmile budeme mít projekty v Indii, jakmile budou úspěšné. Počet projektů v Indii odhaduji na dvě stě až dvě stě padesát. Čekají na naši technologii, bude to samozřejmě explozivní šíření technologie strunové dopravy. Optimističtější číslo znělo pět set.

Směr Rusko a SNS

Máme však projekty na velmi vysoké úrovni připravenosti, a hluboké rozpracovanosti. Jedná se o projekty v metropolitních regionech, Moskevském a Petrohradském, několik projektů v každém. Jsou různých směrů: jsou to i projekty, které řeší otázky dopravní dostupnosti nových sídlišť, jsou to i úseky s dlouhými rozpětími přes vodní překážky. Jsou perspektivní směry, dubléři běžných dálnic. Pro tyto projekty – možná je to Ruské specifikum – nám úřady nabídly najít investory. Máme je také, vždy jde o partnerství veřejného a soukromého sektoru. Přesto existují projekty, které mají šanci být spuštěny příští rok.

Projekty pro cestující, které aktivně studujeme v sibiřské metropoli, jde o Novosibirský region. Je to také centrum kultury a cestovního ruchu – Jaroslavl, ve kterém také zvažujeme řadu projektů.

V rámci Rosturismu je řada adres, o kterých diskutujeme.

Máme řadu prací souvisejících s nákladními dopravními systémy, zkoumáme možnosti organizace přeshraničních přechodů pro přepravu uhlí do Číny pomocí nákladních systémů uTrans. Máme takový naléhavý úkol – přeorientovat dopravní toky na východ.

Spolupracujeme také se Státním výzkumným ústavem geologického průzkumu – čekáme na závěry o atraktivitě našeho zajímavého produktu uTrans, jde o přepravu sypkých nákladů, což je v podstatě technologie, která zcela nahrazuje dovoz, která řeší velmi důležité úlohy s dlouhými dopravními rozpětími, což je velmi důležité v arktických oblastech, kde jsou problémy s tradičními druhy dopravy. To je velmi žádané, protože Rusko je do značné míry dodavatelem zdrojů: rudy, uhlí, jiných nerostných surovin, energetických zdrojů.

V příštím roce se podaří prokázat určitý průlom v oblasti realizace projektů.